Günlük arşivler: 06 Kasım 2012

LİMANLAR MEVZUATI YENİDEN DÜZENLENDİ

Limanlar Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin 31 Ekim 2012 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle, liman başkanlarının görev, yetki ve sorumlulukları ve limanlarda uyulacak kurallar, bütün limanlar için geçerli olacak ve bazı limanlar (İstanbul, İzmit) için özel hükümler saklı kalacak şekilde, tek düzenlemede birleştirilmiş oldu.

Yönetmeliğin amatör denizciler açısından önemli maddeleri şöyle sıralanabilir:

●Teknelerin seyir hızlarının demirli veya faaliyet halindeki deniz araçlarına engel olmayacak veya zarar vermeyecek süratte  olması gerektiği (Madde 20/1-c);

Yarış ve benzeri faaliyetler/organizasyonlar için liman başkanlığından izin alınma zorunluluğu (madde 22/3–4);

(3) Bir liman idari sahasından başlayıp başka bir liman idari sahasında bitecek olan yarışlar için en az 15 gün önce, diğer yarışma ve faaliyetler içinse en az 7 gün önce liman başkanlığına izin için talepte bulunulması zorunludur.

(4) Liman başkanlığından izin alınmadıkça liman idari sahasında yarış ve benzeri faaliyetler veya organizasyonlar düzenlenemez.

●Sınırları belirlenen yüzme alanlarına teknelerin giremeyeceği (madde 22/14);

●Denizde veya kıyıda meydana gelen kaza, arıza, seyir güvenliği tehlikesi, işlenen suçlar vb. deniz olaylarının VHF veya başka araçlarla sözlü olarak en geç 3 saat içinde, yazılı olarak 24 saat içinde liman başkanlığına bildirim zorunluluğu (Madde 24/1);

Haberi ve ekleriyle birlikte yönetmeliği okumak için tıklayınız.

Kaynak: ADF e-Bülten 5 Kasım 2012